Go to Top

Isolering av betongplatta

Genom att isolera en betongplatta kan du spara stora mängder energi, öka värmen och bekvämligheten i bostaden, och höja värdet på huset så att du får ut mer pengar den dagen du säljer det. Det är lätt att installera isolering efter att huset redan är byggt, fastän du uppnår den mest effektiva isoleringen genom att lägga ut isolerande skydd redan innan betongplattan gjuts.

Priser på isolering

Cellplast s100 används ofta för att isolera husgrunder. Priserna varierar kraftigt beroende på användningsområde. Som exempel kan man nämna att Tjällden säljer cellplast s100 till ett pris på mellan 65-70 kr hos de billigaste leverantörerna.

Under betongplattan

Om du inte redan har gjutit betongplattan är det enkelt att isolera tidigt in i byggprojektet. Innan du häller ut betongen i husgrunden lägger du ett lager av polyetentäcken på bädden av dräneringsmaterial. Detta bildar då en fuktbarriär ovanpå dräneringsbädden. Lägg sedan till ett lager av isolerande skummaterial, exempelvis polystyren, innan du till sist börjar gjuta plattan. Genom att isolera på detta sätt under plattan får du en god isolerande barriär, som hjälper till att bibehålla ett energisnålt och behagligt inomhusklimat i bostaden.

Ovanpå betongplattan

I de flesta fall har du redan hunnit gjuta betongplattan, men det finns då ändå ett par saker du kan göra för att isolera plattan utvändigt. Du kan till att börja med täcka plattans väggar med isolerande bruk. Efter att bruket har torkat kan du stryka på ett vattentätt lager ovanpå för att skydda mot att fukt tränger igenom det isolerande skiktet.

Användbara isolermaterial

Det går också att isolera en betongplatta invändigt, vilket är rekommenderat om det finns möjlighet att göra. Först installerar du ett vattentätt lager av plast bredvid betongen, sedan fäster du ramen med en betongspruta. Skumisoleringen skärs ut och installeras med silverbaksidan vänd mot plattan och limmas fast. Därefter kan du eventuellt applicera isolerande plastmatta på plattans väggar. Skumisoleringen bör därefter till slut fästas med spikpistol för betong. Om du har några mellanrum för till exempel elektriska uttag eller VVS, spraya isolerande skum i dessa hål för att förvissa dig om att du helt väderskyddar plattan mot fukt.

Att använda båda metoder

Om du vill isolera din betongplatta maximalt bör du isolera både in- och utvändigt, vilket garanterar att du sparar energi genom att i så hög grad som möjligt kan kontrollera värmen och klimatet i din bostad på ett effektivt sätt. Om du inte har gjutit plattan ännu bör du använda samtliga isoleringsmetoder ovan som är tillgängliga. Du ökar då komforten i din bostad, kan sänka dina energikostnader och samtidigt öka värdet på huset. Många bostäder idag är inte fullt isolerade eftersom det på kort sikt sparade tid och pengar under tiden då de byggdes. Därför bör du undvika detta misstag när du själv bygger nytt hus på betongplatta eller håller på att renovera det, för att få så mycket bekvämlighet och värde ut ur ditt hus som möjligt.